Privacyverklaring

Marc Hoeks Opleidingen BV

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Marc Hoeks Opleidingen BV 

Weegbree 35

5575DB Luyksgestel 

KVK-nummer: 62358669

Privacybeleid

Wij, als Marc Hoeks Opleidingen BV zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Marc Hoeks Opleidingen B.V. en door gebruik te maken van de diensten die Marc Hoeks Opleidingen B.V. aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Marc Hoeks Opleidingen B.V.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens 

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van klanten/cursisten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken inhoudende veiligheidstrainingen voor klanten/cursisten en opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst en ter reactie op de klantvraag;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Marc Hoeks Opleidingen B.V. in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Marc Hoeks Opleidingen B.V. je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Marc Hoeks Opleidingen B.V. middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij of een examenbureau zijn waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Marc Hoeks Opleidingen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Marc Hoeks Opleidingen B.V. via info@marchoeksopleidingen.nl. 

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Marc Hoeks Opleidingen B.V. beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Marc Hoeks Opleidingen B.V. heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Nieuwsbrief 

Aan onze klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden en niet leden over juridische actualiteiten.

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.