VCA

Hieronder staat een overzicht van onze VCA-cursus. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Over de cursus VCA Basis

Voor uitvoerende medewerkers. 

Met het volgen van onze cursus VCA behaalt u de volgende doelen:

 • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
 • Toename van het inzicht in de risico’s verbonden aan de verschillende werkzaamheden;
 • Verhoging van de kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen;
 • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden.

Na het volgen van de cursus weet elke deelnemer welke risico’s hij/zij tijdens zijn/haar werkzaamheden loopt en welke beheersmaatregelen het beste genomen kunnen worden.

 

 

Over de cursus VCA-VOL/VCU

Voor leidinggevenden en zzp’ers.

Met het volgen van onze cursus VCA-VOL/VCU behaalt u de volgende doelen:

 • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn;
 • Toename van het inzicht in de risico’s verbonden aan de verschillende werkzaamheden;
 • Verhoging van de kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen;
 • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden.

Na het volgen van de cursus weet elke deelnemer welke risico’s hij/zij tijdens zijn/haar werkzaamheden loopt en welke beheersmaatregelen het beste genomen kunnen worden.

 

 

Inhoud

Tijdens de VCA-cursussen wordt er aandacht besteed aan de volgende veiligheidsitems:

 • Veiligheidswetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Gevaren bij lassen/ werkvergunning
 • Gereedschappen, hijsen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Locatie

Certificering en examen 

De cursus duurt één hele dag (van 08.00 tot 17.30 uur). Na afloop wordt het examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het officiële landelijk erkende VCA-certificaat.

 Inschrijven 

Via het online rooster kunt u zich gemakkelijk inschrijven voor één van de cursussen van Marc Hoeks Opleidingen.

Wilt u op locatie voor een grotere groep een complete training met certificaat? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks