Reanimatie en AED: Huisartsenpraktijken

Hieronder staat een overzicht van onze cursus Reanimatie en AED: Huisartsenpraktijken. 

Over de cursus

Gezien de overlevingskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrillatie per minuut met 10% dalen, is het noodzakelijk om zeer snel te starten met de behandeling Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren van een volwassenen of een baby/kind. Reanimeren kan iedereen leren. In een opleiding van 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier helpt met of zonder defibrilleren. Het is belangrijk dat mensen in de eerste lijn van hulpverlening vertrouwd gemaakt worden met deze apparatuur. Niet alleen ambulanciers, maar iedereen die kan reanimeren zou met de AED moeten kunnen werken.

 

 

AED-opleidingen voor huisartsenpraktijken op locatie

Voor huisartsenpraktijken biedt Marc Hoeks Opleidingen de cursus Reanimatie en AED op locatie aan. Deze cursus geschiedt volgens de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad, Hartstichting en het Oranje Kruis. U leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een reanimatie. U leert een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer die reanimatie behoeftig is. Onder andere leert u borstcompressie en beademing. Er wordt gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal acht deelnemers, zodat er optimaal geoefend kan worden. De cursus is van hoog niveau en leert de cursist de theoretische en praktische aspecten van eerstehulpverlening met de AED. Alle benodigde lesmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Voor huisartsenpraktijken geldt de 0%-regeling (vrijstelling BTW medische beroepsbeoefenaren).

Waarom een AED-opleiding volgen?

Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. Onder andere hartafwijking, hart- en vaatziekten en elektrocutie zijn vaak de oorzaak van een plotselinge hartstilstand. Deze doet zich niet persé voor in fysiek inspannende omgeving (sport/ werk), maar ook thuis, in de trein, tijdens het winkelen en op het strand…

Waarom een AED gebruiken?

In de meeste gevallen van plotselinge hartstilstand betreft het een hartfibrillatie. Deze fibrillatie kan enkel opgelost worden door het toedienen van een elektrische schok met behulp van een defibrillator. Hoe sneller er gedefibrilleerd kan worden, hoe groter de overlevingskansen van het slachtoffer: elke minuut uitstel van defibrillatie betekent 10% minder overlevingskans. Wanneer u defibrilleert met een AED-toestel, wachtend op professionele eerste hulp, kunt u de overlevingskansen van het slachtoffer vergroten met 10 tot 40%.

 Wanneer een AED gebruiken?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van een AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische shock geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Bent u werkzaam in een huisartsenpraktijk en wilt u meer informatie over deze training? Neemt u dan contact met ons op! 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks