Reanimatie en AED – Automated External Defibrillation

Hieronder staat een overzicht van onze cursus Reanimatie en AED. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Over de cursus

Gezien de overlevingskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrillatie per minuut met 10% dalen, is het noodzakelijk om zeer snel te starten met de behandeling Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren van een volwassenen of een baby/kind. Reanimeren kan iedereen leren. In een opleiding van 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier helpt met of zonder defibrilleren. Het is belangrijk dat mensen in de eerste lijn van hulpverlening vertrouwd gemaakt worden met de AED. 

 

 

Inhoud en opleidingsduur 

In de cursus Reanimatie en AED leert u de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een reanimatie. U leert een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer die reanimatie behoeftig is. Onder andere leert u borstcompressie en beademing. Er wordt gewerkt in groepjes van één instructeur met maximaal acht deelnemers, zodat er optimaal geoefend kan worden. De cursus is van hoog niveau en leert de cursist de theoretische en praktische aspecten van eerstehulpverlening met de AED. Alle benodigde lesmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

De opleiding duurt 3 uur en bestaat alleen uit het praktijkgedeelte. Voorafgaand is geen zelfstudie nodig. De opleiding is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Voor huisartsenpraktijken verwijzen wij u naar de cursus Reanimatie en AED voor Huisartsenpraktijken.

Certificering

Wanneer de cursist aan het einde van de cursus voldoende competenties heeft getoond, ontvangt hij of zij een diploma dat erkend is door de Nederlandse Reanimatie Raad. Mocht een cursist niet aan de gewenste competenties voldoen, wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een volgende cursus.

Waarom een AED-opleiding volgen? 

Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. Onder andere hartafwijking, hart- en vaatziekten en elektrocutie zijn oorzaken van een plotselinge hartstilstand. Deze doet zich niet persé voor in fysiek inspannende omgeving (sport/ werk), maar ook thuis, in de trein, tijdens het winkelen en op het strand…

Waarom een AED gebruiken?

In de meeste gevallen van plotselinge hartstilstand betreft het een hartfibrillatie. Deze fibrillatie kan enkel opgelost worden door het toedienen van een elektrische schok met behulp van een defibrillator. Hoe sneller er gedefibrilleerd kan worden, hoe groter de overlevingskansen van het slachtoffer: elke minuut uitstel van defibrillatie betekent 10% minder overlevingskans. Wanneer u defibrilleert met een AED-toestel, wachtend op professionele eerste hulp, kunt u de overlevingskansen van het slachtoffer vergroten met 10 tot 40%.

Wanneer een AED gebruiken?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van een AED kunt u het hart van het slachtoffer een elektrische shock geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans om te overleven.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks