EHBO voor Gevorderden 

Hieronder staat een overzicht van onze cursus EHBO voor Gevorderden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Over de cursus

Veel gediplomeerde EHBO’ers en BHV’ers worden ingezet bij evenementen, grote bijeenkomsten of in bedrijfsomgevingen om de eerste hulp te organiseren. Eerste hulp die gestructureerd en effectief is. Voor hen is training, kennis, kunde en ervaring noodzakelijk. Daarnaast is er in deze groep veel behoefte aan verdere verbreding en verdieping. Dit vooral omdat de basis steeds beknopter wordt.

Deze cursus Eerste Hulp voor Gevorderden gaat voorbij de EHBO-basiskennis. Dat wil zeggen dat het de kennis en kunde bevat voor de gevorderde én de georganiseerde eerstehulpverlening. Tijdens de cursus komen diverse ziektebeelden uitgebreider aan bod. Daarnaast is er aandacht voor ongevallen, hulpverlening op evenementen en eerste hulp bij alcohol & drugs.

 

 

ABCDE-methodiek 

De uitgave is opgebouwd rondom de ABCDE-methodiek:

  1. Airway and C-spine
  2. Breathing
  3. Circulation and Bleeding Control
  4. Disability
  5. Exposure

We gebruiken de ABCDE-methodiek om een slachtoffer volgens een vast patroon te onderzoeken. Daarnaast beoordelen we de vitale functies. Zo nodig behandelen we stoornissen in de vitale functies. De ABCDE-methodiek is bovenal gebaseerd op het principe dat u stoornissen, waaraan het slachtoffer het eerst overlijdt, tijdig herkent en direct de nodige eerste hulp verleent.

Treat first what kills first!

Het is essentieel dat u zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Het gaat er dan ook niet om de juiste ‘diagnose’ te stellen, maar om te herkennen dat er een levensbedreigende verstoring van de vitale functies is. Hierbij is het belangrijk om snel te alarmeren en direct te handelen. Omdat men in de ambulancewereld ook werkt met de ABCDE-methodiek kan de eerstehulpverlener diezelfde structuur overdragen aan de professional.

Opleidingsduur

Marc Hoeks Opleidingen verzorgt de opleiding in 2 dagen of in 4 dagdelen. Dit is inclusief examen. Alle modulen bestaan uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Met behulp van presentatietechnieken licht de docent zo duidelijk mogelijk de theorie toe. De daarin opgenomen paragrafen bespreken we stapsgewijs. Door het creëren van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken ontstaat er voldoende interactie. Op deze manier zien we erop toe dat de cursisten de lesstof begrijpen en toepassen.

In overleg plannen we de training gedurende werktijd, in de avond of het weekend. Desgewenst kunnen we een lunch en/of diner verzorgen. 

Certificering

U rondt het theorie-examen en de praktijk succesvol af. Daarna ontvangt u het diploma Gevorderde Eerste Hulp.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks