BHV

Hieronder staat een overzicht van onze BHV-cursussen. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Over de cursus

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen en zich goed voor te bereiden op ongevallen, brand en ontruiming. In de BHV-cursus van Marc Hoeks Opleidingen leert u veel praktische tips over hoe te handelen bij calamiteiten op de werkplek. Er zijn BHV-cursussen beschikbaar voor het behalen van het BHV-diploma en voor het herhalen ervan.

Als er in een bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig – dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt, wanneer iemand een flinke bloeding heeft of flauwvalt. Ook is het de BHV’er die weet wanneer en hoe een gebouw ontruimd moet worden. Rustig en zonder paniek te veroorzaken begeleidt hij of zij de ontruiming. 

 

Module 

Niet-spoedeisende eerste hulp

U leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de niet-spoedeisende eerste hulp waaronder: het aanleggen van een snelverband, wondbehandeling, kneuzingen, verstuikingen en uitwendige wonden.

Spoedeisende eerste hulp

U leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de spoedeisende eerste hulp waaronder: hoe het slachtoffer te benaderen, reanimatie + AED, de stabiele zijligging, het behandelen van actieve bloedingen en het snel herkennen van levensbedreigende ziektebeelden.

Module

Brandbestrijding

U leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij brandontwikkeling en de bestrijding van een beginnende brand waarbij alle blustechnieken zoals het blusdeken, deksel frituurpan en verschillende blusmiddelen aan bod komen.

 

Ontruiming & communicatie

U leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij een goede communicatie en de ontruiming van een gebouw.

Opleidingsduur en -niveau

De opleiding tot BHV’er kan gedaan worden in 1 lesdag (7 lesuren) en 1 dag e-learning, inclusief examen. Voor de e-learning is de studiebelasting ca. 4 tot 6 uur. De e-learning, die de cursist per e-mail ontvangt, dient te zijn afgerond op het moment dat de praktijkcursus start. De opleiding kan ook verdeeld worden over 2 afzonderlijke dagdelen van 7 lesuren (14 lesuren totaal).

Alle modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het creëren van open vragen en het voeren van gerichte gesprekken ontstaat er voldoende interactie zodat de lesstof makkelijker begrepen wordt. Alle lesmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen. 

In overleg wordt de training gedurende werktijd, in de avond of in het weekend gepland. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een lunch en/of diner verzorgd wordt. De opleiding is voor iedereen toegankelijk, er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Certificering

Als u het theorie-examen en de praktijk succesvol heeft afgerond, ontvangt u uw NIBHV/BHV-diploma.

Herhaling BHV

Een herhalingsles BHV omvat 1 dag van 7 lesuren of 2 dagdelen van 3,5 uur, dit volgens het NIBHV Keurmerk. Het eerste dagdeel bestaat uit spoedeisende hulp/niet-spoedeisende hulp. Het tweede dagdeel bestaat uit brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Na afloop ontvangt u een erkend diploma van het NIBHV.

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de cursist per mail een vragenlijst, bedoeld om zijn of haar kennis vooraf op te frissen. De studiebelasting hiervan is ca. 1 tot 2 uur. De vragenlijst wordt tijdens de les behandeld.

Docent

De cursus zal worden verzorgd door een erkende docent EHBO en/of een brandweerman.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks