Brand: wel of geen evacuatie?

In geval van brand geldt volgens Het Bouwbesluit het vluchtconcept: het hele gebouw ontruimen. Door vergrijzende bewoners van de gebouwen is de vraag hoe houdbaar het vluchtconcept nog is. Lees in dit blog de geschetste mogelijkheden voor een alternatief, namelijk het ‘stay-in-place’ concept.

Bij brand het gebouw verlaten

Dat is het huidige evacuatieconcept. Wanneer brand voorkomt, moet een gebouw geëvacueerd worden. Hiervoor bestaan speciaal ingerichte vluchtroutes en trappenhuizen. Maar is dat evacuatieconcept nog langer houdbaar, wanneer de gebouwgebruikers niet mobiel zijn en niet zelfstandig kunnen vluchten? Denk aan de vergrijzende populatie in woongebouwen. Oudere bewoners zijn in geval van calamiteit op zichzelf aangewezen. Doordat geen interne hulpverlening in woongebouwen aanwezig is, bestaat de kans dat ze niet zelfstandig via de vluchtroutes kunnen evacueren.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Marc Hoeks